DOBRODOŠLI U ADVOKATSKU KANCELARIJU JOLOVIĆ

Specijalizacija advokatske kancelarije je pružanje advokatskih usluga iz različitih oblasti


CILJEVI

Pošteno i korektno raditi, nikoga ne oštetiti, omogućiti svakom i pomoći mu da na najbrži i najbolji način ostvari pravo koje mu pripada.

Pročitajte više

PRISTUP

Profesionalan odnos prema poverenom poslu. Temeljno proučavanje dokaza i blagovremeno postupanje, uz punu saradnju sa klijentom.

Pročitajte više

PLANIRANJE

Na osnovu temeljne i blagovremene analize raspoloživih dokaza preduzimati pravne radnje u vreme koje će omogućiti njihov najbolji učinak za ostvarenje prava i interesa klijenta.

Pročitajte više

STRATEGIJA

Realna procena životnog događaja uz predočavanje zakonskih mogućnosti za rešenje problema, bez davanja nerealnih prognoza i obećanja za uspeh u poverenom poslu.

Pročitajte više

Upoznajte naše advokate

Naš tim sačinjen je od vrhunskih stručnjaka iz različitih oblasti prava

O NAMA

Osnivač kancelarije koja postoji od 31.03.1990. godine je advokat Mr Nemanja Jolović.
Sedište Advokatske kancelarije je u Beogradu.
Delatnost kancelarije se prostire na celoj teritoriji Srbije.
Uža specijalnost Advokatske kancelarije je zastupanje domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica pred sudovima i organima uprave u građanskim predmetima, privrednim sporovima i odbrana u krivičnim postupcima kao i zastupanje domaćih i stranih investitora i njihovih predstavništava na području Srbije a i van nje.
Delatnost Advokatske kancelarije je potpomognuta sa nekoliko stalnih saradnika koji su eminentni stručnjaci u svojim oblastima.
Svoje usluge Advokatska kancelarija pruža na srpskom, engleskom i francuskom jeziku.
Naša kancelarija blisko sarađuje sa mnogim advokatskim kancelarijama na području Srbije i sa nekoliko advokatskih kancelarija iz drugih zemalja.

USPEŠNI SLUČAJEVINaši klijenti

Kancelarija Beograd

  • Advokatska kancelarija Jolović
    Savska 33/II 14
    11000 Beograd,
    Republika Srbija

  • Telefon: +381 11. 265 69 64
  • Fax: +381 11. 265 69 64
  • E-mail: lawoffice@jolovic.com