Osnivač - vlasnik

Mr Nemanja Jolović

Profesionalno iskustvo

Profesionalna karijera:

 • 1974 – 1975. Opština Novi Beograd
 • 1975 – 1976. sudijski pripravnik u Prvom opštinskom sudu u Beogradu
 • 1976 – 1978. stručni saradnik u Prvom opštinskom sudu u Beogradu
 • 1978 – 1990. sudija u Prvom opštinskom sudu u Beogradu
  Kao sudija postupao u parničnim predmetima, krivičnim predmetima, istražnim predmetima i maloletničkim krivičnim predmetima.
 • Od 1990. godine, advokat.

Obrazovanje

Diplomirani pravnik

1974. godine

Pravni fakultet u Beogradu

Pravosudni ispit

1976. godine

Beograd

Magistar prava

1994. godine

Pravni fakultet u Beogradu

Uobičajene delatnosti:

 • Rukovođenje pravnim timom kancelarije.
 • Učešće na sastancima i pregovorima.
 • Odbrana u krivičnim predmetima sa sastavljanjem redovnih i vanrednih pravnih lekova u ovim predmetima. Zastupanje pred sudom u privrednim sporovima. Sačinjavanje svih vrsta ugovora, itd.

Članstvo u stručnim udruženjima:

 • Član Osnovne Advokatske komore Beograda,
 • Član upravnog odbora Advokatske komore Srbije,
 • Član Jugoslovenskog udruženja za krivično pravo,
 • Član Međunarodne unije advokata.