Pored činjenica i dokaza, važan faktor da zaštitite i ostvarite svoje pravne interese je i pravilan izbor advokata, koji zna, ume, hoće i može da činjenice i dokaze upotrebi na najbolji način u skladu sa zakonom i znanjem. Na vama je izbor kome ćete da poverite zaštitu svog prava. Prilikom donošenja takve odluke cenite znanje, obrazovanje i iskustvo.


O nama


Osnivač kancelarije koja postoji od 31.03.1990. godine je advokat Mr Nemanja Jolović.
Sedište Advokatske kancelarije je u Beogradu, ul. Savska 33/II.

Delatnost kancelarije se prostire na celoj teritoriji Republike Srbije i van nje u skladu sa važećim zakonima i međunaordnim ugovorima.
Uža specijalnost Advokatske kancelarije je:
- zastupanje domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica pred svim sudovima i organima uprave u građanskim predmetima, privrednim sporovima, upravnim sporovima, u postupcima izvršenja i svim drugim vrstama postupaka, pred svim sudovima i državnim organima;
- odbrana u svim krivičnim postupcima, pred svim sudovima, odbrana u svim prekršajnim postupcima i odbrana u privrednim prestupima, kao i zastupanje oštećenih u svim napred navedenim postupcima;
- odbrana i zastupanje maloletnih lica u svim postupcima, sa odgovarajućim sertifikatima;

- zastupanje domaćih i stranih investitora i njihovih predstavništava na području Republike Srbije, a i van nje;
- registracija svih vrsta privrednih društava i ustanova.
- sačinjavanje svih vrsta ugovora;
- pružanje konsultanskih usluga iz svih oblasti prava od strane advokata specijalizovanih za određenu oblast.

Delatnost Advokatske kancelarije je potpomognuta sa nekoliko stalnih saradnika koji su eminentni stručnjaci u svojim oblastima. Svoje usluge Advokatska kancelarija pruža na srpskom i engleskom jeziku.

Naša kancelarija blisko sarađuje sa mnogim advokatskim kancelarijama na području Republike Srbije i sa nekoliko advokatskih kancelarija iz drugih zemalja.

Naši klijenti

Neki od naših klijenata sa kojima imamo veoma uspešnu saradnju.