Advokat

Velibor Eror

Profesionalno iskustvo

  • 1998 – 2005. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih

Obrazovanje

Diplomirani pravnik

1988. godine

Pravni fakultet Beograd

Pravosudni ispit

2004. godine

Beograd

Uobičajene delatnosti

  • Učešće na sastancima i pregovorima u predmetima privrednog prava, zastupanje pred sudom i organima uprave, registracija privrednih društava, sačinjavanje ugovora, itd

Članstvo u stručnim udruženjima:

  • Član Osnovne advokatske komore Beograd
  • Član Međunarode unije advokata.

Leave us a reply