Advokat

Tatjana Jovanović

Profesionalno iskustvo

  • Advokat 21 godina
    (od 1994. godine)
  • 1991-1994. Advokatski pripravnik kancelarije “Jolović”
  • 1994. godine, advokat

Education

Diplomirani pravnik

1988. godine

Pravni fakultet Beograd

Pravosudni ispit

1994. godine

Beograd

Uobičajene delatnosti:

  • Učešće na sastancima i pregovorima u predmetima privrednog prava, zastupanje pred sudom i organima uprave, registracija privrednih društava, sačinjavanje ugovora, itd

Članstvo u stručnim udruženjima:

  • - Član Osnovne advokatske komore Beograd
  • - Član Međunarode unije advokata.