Suzana Veselinović

Advokatski pripravnik

Diplomirani pravnik, završila Pravni fakultet Beograd 2015
Smer: Međunarodni

Trajanje zaposlenja u kancelariji: od 2015. godine

 

Leave us a reply