Stefan Jolović

Advokatski pripravnik

Diplomirani pravnik, završio Pravni fakultet Beograd 2015. godine

Trajanje zaposlenja u kancelariji: od 2010. godine na administrativnim poslovima, a od jula 2015. godine diplomirani pravnik-advokatski pripravnik.

Leave us a reply