Marija Jovanović

 

Advokatski pripravnik
Rukovodilac pripravnika

Diplomirani pravnik, završila Pravni fakultet Beograd 2009-2014
Smer: Međunarodni
Student master studija na predmetu radno pravo

Trajanje zaposlenja u kancelariji: od 2014. godine

Leave us a reply