Bojana Jovanović

Radno mesto:
Rukovodilac finansijskih i administrativnih poslova i lice za kontakt sa klijentima.

Trajanje zaposlenja u kancelariji:
Od juna 2006. godine

Obrazovanje:
Pravno poslovna škola „9 maj“ Beograd  i student IV godine Pravnog fakulteta

Leave us a reply