Ana Gavrilović

Radno mesto:
Poslovni sekretar

Trajanje zaposlenja u kancelariji:
Od  2015. godine

Obrazovanje:
Visa poslovna škola Beograd, strukovni menadžer

Leave us a reply